Головна сторінка / Реєстрація та супроводження бізнесу / Вирішили організувати власну справу?


Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

Юридична компанія «Правинг» пропонує послуги з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

 

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в економічній сфері України є товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом. 

Учасником такого товариства можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 10 осіб. При перевищенні цієї кількості ТОВ підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.  Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства. До моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше ніж 50% суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.

Вкладом до статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут. Однією з особливостей змісту установчих документів товариства є те, що вони, крім відомостей, загальних для всіх видів господарських товариств, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів,  розмір і порядок формування резервного капіталу, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталу.           

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права.

При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі.

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення загальних зборів учасників.

Управління товариством  здійснюється згідно з його установчими документами. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. Загальні збори учасників товариства обирають голову товариства. У товаристві створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється ревізійною комісією, що утворюється в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Члени ревізійної комісії обираються з числа учасників товариства. Члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити назву товариства, а також слова «товариство з обмеженою відповідальністю».

Місцезнаходженням товариства, є місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу. Ним може бути практично будь-яке нежитлове приміщення, а також місце проживання одного із учасників товариства на момент реєстрації.

 

Переваги ведення бізнесу шляхом створення  товариства з обмеженою відповідальністю

Порівнюючи товариство з обмеженою відповідальністю з іншими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності можна виділити такі переваги:

·         законодавство України відносно цього виду товариства досить добре вивчене і не має явних недоліків, які можуть надалі перешкодити успішному веденню підприємницької діяльності;

·         засновники не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів;

·         можливість зареєструвати товариство із статутним капіталом, сплаченим тільки на 50% (інші 50% сплачуються впродовж року).

 

Недоліки ведення бізнесу шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю

Порівнюючи товариство з обмеженою відповідальністю з іншими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності можна виділити такі недоліки:

·         не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа;

·         максимальна кількість учасників не може перевищувати 10 осіб.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

 

Переваги звернення до професіоналів щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю  — це ретельний з юридичної точки зору процес, який потребує досвіду. Особі, яка має намір реєструвати товариство самостійно,  слід взяти до уваги, що реєстраційні органи розпорошені територіально, години та дні прийому громадян обмежені, чиновники можуть вимогати подання документів, не передбачених чинним законодавством, - все це вимагає від особи значних ресурсів часу, грошей та нервів. Тому радимо передати свій клопіт по реєстрації свого товариства професіоналам!

 

Переваги звернення щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю до юридичної компанії «Правинг»

 

По-перше, професіоналізм наших фахівців, гарантує своєчасну реєстрацію товариства.

По-друге, повний супровід клієнта, починаючи з консультації і закінчуючи отриманням на руки усіх необхідних документів.

По-третє, індивідуальний підхід та уважність до кожного клієнта.

По-четверте, ми завжди враховуємо побажання наших клієнтів.

По-п’яте, ціни на наші послуги є помірними і відповідають їх якості.

 

Для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю необхідно надати такі документи:

1)      Якщо засновником є фізична особа:

  • копії паспортів кожного із засновників;
  • копії довідок про ідентифікаційні номери кожного із засновників;
  • нотаріально посвідчена довіреність від кожного із засновників на представників нашої компанії. Така довіреність може бути оформлена будь-яким нотаріусом за Вашим вибором. При необхідності ми можемо надати текст такої довіреності або направити Вас до нотаріуса, з яким співпрацює наша компанія.

2)      Якщо засновником є юридична особа:

·         нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію засновника;

·         копія статуту;

·         копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідки «статистики»);

·         рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю;

·         копія паспорту, довідки про ідентифікаційний номер керівника (директора);

·         довіреність.

 

Крім цього, необхідно визначитися з назвою товариства (наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Астра»), з розміром статутного капіталу та порядком його формування (за рахунок коштів або майна тощо), хто буде призначений керівником (засновник або інша особа).

Треба визначити також адресу місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю. Для цього необхідно або надати документ, що підтверджує право використання певного приміщення (наприклад, договір оренди, купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, наявність реєстрації місця проживання фізичної особи-засновника), або скористатися відповідною послугою нашої компанії.

Крім цього, необхідно визначитися із видами діяльності (КВЕД), які буде здійснювати товариство. Визначити види діяльності (КВЕД) особа може як самостійно (класифікатор видів економічної діяльності  міститься на нашому сайті), або звернутися до працівників нашої компанії за відповідною допомогою.

 

При зверненні до компанії «Правинг» щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «під ключ» Ви отримаєте такий комплекс послуг:

·           резервування назви товариства;

·           підготовка всіх необхідних засновницьких документів (протокол зборів засновників, статут та інші);

·           відкриття тимчасового рахунку в банку (якщо статутний капітал формується шляхом внесків у грошовій формі);

·           реєстрація в районній державній адміністрації;

·           реєстрація в управлінні статистики;

·           реєстрація в податковій інспекції;

·           реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

·           реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

·           реєстрація в центрі зайнятості;

·           реєстрація в Пенсійному фонді;

·           отримання дозволу на виготовлення печатки;

·           замовлення та отримання печатки.

 

За Вашим окремим замовленням можуть бути надані такі додаткові послуги:

  • сприяння в оформленні документів, що підтверджують місцезнаходження товариства («юридичної адреси») в будь-якому районі м. Києва;
  • отримання дозволу на виготовлення додаткових штампів та печаток, замовлення та отримання додаткових штампів та печаток;
  • підготовка і подача документів для отримання свідоцтва платника ПДВ чи платника єдиного податку;
  • допомога в підготовці документів та супроводження при відкритті рахунків в банку.

 

Строк реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю складає 2 тижні з моменту надання всіх документів та інформації. За домовленістю сторін строк реєстрації може бути скорочений.

 

Вартість реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю визначається згідно прейскуранту.

 

Звернувшись до юридичної компанії «Правинг» Ви залишитесь задоволеними якістю наших послуг, отримаєте саме той результат, який очікуєте, та приєднаєтеся до багатьох інших наших клієнтів, більшість з яких вже стали постійними.

 

 

 

Наша компанія надає послуги з комплексного юридичного та бухгалтерського супроводу бізнесу на усіх його етапах. Ми запропонуємо Вам  максимально зручні варіанти співпраці і демократичні, доступні ціни.

 

 

Головна сторінка Контакти Мапа сайту
Пошук по сайту
 







 
 
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Межигірська, буд. 24, оф.7

 info@praving.kiev.ua

Розробка сайту